אמן: Wolf Alice

Wolf Alice is a rock band from North London, UK formed in 2010. The lineup consists of Ellie Rowsell (vocals, guitar), Joff Oddie (guitar), Theo Ellis (bass), and Joel Amey (drums). The band began in 2010, initially as a solo project of Ellie Rowsell, with the name taken from a short story by Angela Carter. She was joined by guitarist Joff Oddie and later by Joel Amey and Theo Ellis. They released a self-titled EP in 2012 as well as a single called "Leaving You" which gained airplay from BBC Radio 1 and featured in NME's 'Radar' section.

אמנים דומים

האלבומים האמןWolf Alice


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר