אמן: World Music Library

World music includes both contemporary and traditional music (sometimes called folk music or roots music) from around the world. Traditional music is that music from any culture that is created and played by indigenous musicians or that are closely informed or guided by indigenous music of the regions of their origin. This includes generally all non-Western music, as well as some music from Western societies, but which has folk roots (e. g. Celtic music).

אמנים דומים

האלבומים האמןWorld Music Library


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר