בלוג לפתוח בחינם

אמן: Ya Elah

women's vocal music based in the Jewish tradition. Ya Elah is a group born out of a longing to illuminate the beauty, mystery and power of the world's many Spiritual Paths. Our music combines the sacred texts and liturgies of many traditions to reveal the deep knowing of our hearts, that all life is one. We send these songs out as prayers on the breath of our hearts. May they help to bring healing and a sense of wonder at the ways we have named and connected to the Divine.

אמנים דומים

האלבומים האמןYa Elah


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר