אמן: Yakaza Ensemble

-In 2006 the band was created by Eray Düzgünsoy and Fakih Kademoğlu. -In 2007 the band has given concerts in Turkey and abroad, after the participaion of Ceren Erendor. -The band was accomplished after Ömer Sarıgedik joined the “ensemble”. -They’ll release their album “A’mak-ı Hayal” in 2010 may-april from A.K. music label. The members of Yakaza Ensemble, which was formed in 2006 are Eray Düzgünsoy, Fakih Kademoğlu, Ceren Erendor and Ömer Sarıgedik.

אמנים דומים

האלבומים האמןYakaza Ensemble


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר