אמן: Yuval Ron

World-music artist, composer, producer, educator and peace activist, Yuval Ron works internationally in film, television, dance and theater. Among his many honors, he was invited to perform for the Dalai Lama, for Pir Zia Iniyat Khan (Head of the Sufi International Order), and has produced albums of Turkish master-musician Omar Faruk Tekbilek. In 2006, Yuval won an Oscar for the musical film,West Bank Story, and in 2004 received the Los Angeles Treasures Award.

אמנים דומים

האלבומים האמןYuval Ron


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר