אמן: Zalem Delarbre

Zalem began to play the didgeridoo in 2001 with Denra dur, Ash dargan, Mark atkins and Gauthier as reference players. He first started with a wobble-based style of playing and progressively developed his own style with his electro-rock influences. In 2007 he entered the band JMPZ (rock/electro/tribal), and recorded with them the third album of the band and started a national tour. Thanks to this, he gained his professional status and let down his Biology studies to dedicate his whole time to music.

אמנים דומים

האלבומים האמןZalem Delarbre


אם לא מצאת את האמן או השיר שאתה צריך
ואז להקליד את בשורת החיפוש באתר
את שם או הכותרת המלאה של השיר